Oefening indexcijfers

Vul de antwoorden in in de lege vakken.
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
Nationaal inkomen
Prijspeil
Bevolking
Reëel Nationaal inkomen per hoofd